RTM op Schouwen-Duiveland

De Cirkel, een compositie van de RTM op Schouwen-Duiveland in drie delen
De inbreng bestaat uit een cirkel met een doorsnede van 140 cm gelegen rondom een driedelige kolom van 82x82x82 cm. De presentatie is op de gemiddelde ooghoogte van een volwassen gehouden. Deze hoogte is niet bepaald kindvriendelijk maar geeft de mede hobbyist wel een zo realisaties mogelijk beeld van de werkelijkheid. De cirkel bestaat uit drie gelijke thema’s ,Zomer, Winter in de jaren vijftig van de vorige eeuw, en hoe het er anno nu uit had kunnen zien als de tram voor het eiland behouden was gebleven.
Het bouwen van het thema
Op het piepschuim worden de plaatsen van het baanlichaan, de sloten, wegen, bruggen, de bebouwing en de rest van de contouren afgetekend. Alles word nu droog gepast en waarnodig gecorrigeerd. Door het uitsnijden van het piepschuim krijgt een en ander vorm. De sloten langs de trambaan, de boezem en de sloot tussen de gebouwen krijgen allen de zelfde diepte. Daar er drie dezelfde thema’s zijn moet alles in drievoud of een veelvoud daarvan gemaakt worden. Als eerste werden de zes landhoofden en de drie bruggen gemaakt. De landhoofden zijn gemaakt uit steentjesplaat van het merk  Merkur (hardschuim) met een opvulling van piepschuim

 < De zuil

De basis voor de baan >

Schuddebeurs

Als centraal thema is gekozen voor een villa en klein ambachtbedrijf. Op alle drie de segmenten staat de Villa “Wel gelegen” uit  Schuddebeurs centraal. Ten tijde van de tram was vlak voor deze villa een  halte gesitueerd. Aan de hand van foto’s en eigen waarnemingen is van de villa een grove schets gemaakt. Deze schets is op de catcam verder uitgewerkt en via ons computerprogramma vertaald naar de plotsnijmachine. In een nacht heeft deze machine de villa met alles er op en er aan op in drie voud op een grote plaat styreen uitgeplot en ingesneden. Tijdens de rustige uurtjes op de vaart, ik verdien mijn brood nog steeds als kapitein op een kustsleepboot, werd de villa (3x) uitgesneden en in elkaar gezet. De contouren rond de ramen en deuren, het balkon en de lijsten rondom het dak werden gemaakt met hulp van Evergreen strips. Bij de villa ”Moderne stijl” werd de complete boven inrichting gestalte gegeven en bij de zomer villa zijn enkele ramen en deuren open gezet. De winter villa zit onder de sneeuw en daar brand dus de kachel en het licht.

  Villa Welgelegen uit Schuddebeurs >

Travalje

In Burgh werd de bestaande travalje op het dorpsplein opgemeten en thuis met Evergreen strips in model gestalte gegeven. In het kerkdorp Kerkwerve werd een enkelvoudig model zonder dak gevonden. Deze staat nu in model voor de smederij. In de wekplaats is een lasapparaat van Busch geïnstalleerd en door middel van een rode LED is de smidse ook in werking. Tussen de palen van het travalje staat een zwaar Zeeuw trekpaard wat van nieuwe schoenen word voorzien. Op het winters landschap zijn de deuren van de werkplaats gesloten en brand er licht in de huizen. De achtergrond is hier zwart geschilderd en voor zien van echt brandende sterren. Voor deze sterren is gebruik gemaakt van lichtgeleiders die normaal in de seinpalen van de NS zitten. Zwommen er in de zomer nog eenden en zwanen in de boezem, nu is deze dicht gevroren en is het domein geworden van de schaatsers. Voor het water en het ijs is gekozen voor de korels van Woodland. Deze harskorrels worden in de oven met een temperatuur van 275° C opgewarmd tot de massa vloeibaar is. De vloeibare word voorzichtig in de voor bewerkte sloten gestort. Het beste is om een sloot in een keer af te gieten. Er blijven dan geen gietnaden zichtbaar als de massa is uitgehard. Als de basis van het diorama klaar is word het geheel, van uit een richting, bestoven met witte grondverf uit een spuitbus.

RTM in de sneeuw