Het begin

Toen ruim 20 jaar geleden het modulaire modelbaansysteem door de Contactgroep NMRA Nederland en tijdschrift RailHobby in Nederland werd geïntroduceerd, kon niemand weten dat modelspoor op deze wijze zo enorm veel belangstelling zou krijgen. Diverse modelspoorverenigingen werden in dit moduletijdperk opgericht en grote modulebanen veroverden heel Nederland. De in verenigingsverband voortgaande ontwikkeling van normen en technische uitvoeringen hebben veel varianten doen ontstaan, welke gedeeltelijk afbreuk deden aan de van oorsprong gepropadeerde probleemloze modulekoppeling. Maar al deze technische normen hebben weinig tot geen invloed gehad op de verbetering van de landschappelijke entourage.

In november 1987 werd door een zestal modelbouwers de HSM-groep opgericht. Deze leden, Paul Bijleveld, Eric Deij, Thom Raven, Hans Reints, Gerard Tombroek en Gerard van de Weerd, hebben gepoogd op basis van de oorspronkelijke HobbyTrak normalisatie de uitstraling van het baanplan veel meer werkelijkheidsgetrouw over te doen komen, met andere woorden een sfeer creëren waarbij de toeschouwers zich wanen in een andere (model)spoorwereld. Daartoe werd getracht op basis van de bestaande HobbyTrak modulen, voorzien van een achtergrond en een verlichtingslijst een eigen modelbouwwereldje te scheppen. Gezien de reacties was dit goed gekozen. Na het vertrek van Gerard Tombroek en Paul Bijleveld werd de vereniging aangevuld met Gerco van Beelen en Jan Willem Penris.


Het eerste vierjarig project, dat gerealiseerd werd was 'De Oude Lijn'. In binnen- en buitenland heeft deze baan bekendheid gekregen. Volgens een Japans tijdschrift behoorde deze baan begin jaren '90 tot één van de top tien beste modelbanen ter wereld. Maar gelukkig hebben vele andere Nederlandse modelspoorders niet stil gezeten en zijn bijvoorbeeld tijdens de internationale Railexposities in 's-Hertogenbosch schitterende staaltjes van modelbouw en presentatie te zien.
Het tweede project was kleinschaliger, namelijk 'Gezicht op Enschedé'. Tussendoor kwamen op individuele basis nog andere projecten aan bod, maar sinds 1996 wordt er concreet gewerkt aan een nieuw baanplan.

Als naam hiervoor is gekozen 'Hofpleinlijn', namelijk het spoorwegtraject tussen Rotterdam en 's-Gravenhage/Scheveningen met als accent Leidschendam / Voorburg - Wassenaar. De uitgebeelde periode weerspiegelt de jaren vijftig, compleet met de karakteristieke trajectbovenleiding en werkende Nederlandse armseinen. Ook hier wordt weer een integratie gemaakt tussen tram en trein, met andere woorden, de Haagse en de Blauwe Tram rijden gebroederlijk naast modeltreinen van de Nederlandse spoorwegen.
Copyright 1997 by Hollandsch Spoor Modelspoorgroep.